Нашем предприятием успешно освоен и внедрен в производство насос ЦНС-300 с напором от 120 до 600 м. вод. ст.